Hygyrchedd Digidol

  • Mae ein gwasanaeth Asesu Hygyrchedd Digidol yn broses brofi manwl gywir sy’n archwilio hygyrchedd eich gwasanaethau digidol yn drylwyr. Mae’n cynnwys profion ar ddyfeisiau symudol a/neu gyfrifiaduron llechen yn ogystal â chyfrifiaduron bwrdd gwaith.

  • Gallwn ein tîm profi mewn sicrhau fod ein cwsmeriaid yn cael cipolwg go iawn ar brofiad defnyddwyr o’u gwasanaethau.

  • Yn hytrach na datblygu gwefan ac yna gweithio’n ôl-weithredol i’w wneud yn hygyrch, mae ein gwasanaeth Adolygu Cynlluniau a Thempledi yn caniatáu i chi wneud hygyrchedd yn rhan anhepgor o’ch gwasanaethau digidol.

  • Mae’n hawdd anghofio am gyfryngau megis dogfennau PDF a Word, fideos a delweddau. Fe wnaiff defnyddio ein gwasanaethau cyfryngau sicrhau fod eich holl wasanaethau yn hygyrch.

  • Mae ein pecyn tanysgrifio yn sicrhau fod eich platfformau yn cael eu profi’n rheolaidd am hygyrchedd, gan sicrhau fod eich defnyddwyr neu eich cwsmeriaid yn cael profiad ar-lein parhaus a hygyrch.