Os hoffech chi siarad â ni am unrhyw ddata personol data sydd gennym chi, llenwch y ffurflen isod a byddwn yn ymateb o fewn 2 ddiwrnod gwaith.Pan fyddwch chi'n llenwi'r ffurflen hon, byddwn yn storio'ch data fel y gallwn hwyluso'ch ymholiad (Mae'n Sail Gyfreithiol Diddordeb Cyfreithlon dan GDPR), ond nid ydym yn gwneud unrhyw beth arall! Am fanylion llawn, gweler ein Polisi Preifatrwydd.